RUWENBERG PARKLOOP
zaterdag 25 juni 2016
Home
Samenwerking Scouting
Parkloop 2017
Parcours
Downloadplein
Records
Verslag
Goede Doelen
Links/Foto's
Contact
Parkloop 2017


 
Brief omwonenden

Beste buurtbewoner,

Op zaterdag 24 juni 2017 zal tussen de uren 09.00 en 17.30 een parkloop worden georganiseerd op  fietspad De Bleeke en Park de Kleine Ruwenberg. Er worden maatregelen getroffen voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers en er wordt gezorgd dat de weggebruikers niet in gevaar worden gebracht. De daadwerkelijke start is om 14.00 uur en 14.30 uur. Einde loop is ongeveer 17.30 uur.

 Het fietspad de Bleeke zal tijdelijk tijdens deze uren, 13.30 en 17.00 uur,  worden afgesloten, vanaf de Ruwenbergstraat tot de Theerestraat. Een en ander zal gebeuren met gebruik van Hekwerk van de Gemeente.

Over deze maatregel heeft overleg plaatsgevonden met Burgemeester en Wethouders van Sint Michielsgestel en een gemachtigde van het Politie - Team Brabant Noord.

Wij willen U middels deze brief op de hoogte brengen van deze organisatie en zullen zorg dragen dat er zich voor U geen problemen of hinder voor doen.

Wij danken U vooraf reeds voor Uw medewerking.

Home
Samenwerking Scouting
Parkloop 2017
Parcours
Downloadplein
Records
Verslag
Goede Doelen
Links/Foto's
Contact